a
0354
666 66 66
Çağrı Merkezi
TAŞERON SINAV SONUÇLARI

TAŞERON SINAV SONUÇLARI

 

    696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici  24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları Düzenleyen Tebliğ uyarınca sınava giren işçilerin uygulamalı sınav sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz : 28/03/2018 tarihi mesai bitimine  kadar yazılı olarak itirazda bulunulabilir.


Fen İşleri Müdürlüğü


İnsan Kaynakları Müdürlüğü


İşletme iştirakler Müdürlüğü


İtfaiye Müdürlüğü


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü


Mali Hizmetler Müdürlüğü


Park ve Bahçeler Müdürlüğü


Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü


Temizlik işleri Müdürlüğü


Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü


Veteriner İşleri Müdürlüğü