a
0354
666 66 66
Çağrı Merkezi
Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene ve Damgalama İşlemleri Hakkında Asıl Duyuru (Son Başvuru Tarihi : 29 Şubat 2020)

YOZGAT SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

 ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ İLE TARTI ALETLERİNİN MUAYENE VE DAMGA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRİLME HAKKINDA DUYURU

1-) Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (akaryakıt ve LPG sayaçları), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri,  demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle 1/1/2020 tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiş bulunmaktadır.

söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr  adresli Başvuru Portalı üzerinden elektronik ortamda TSE ye yapılacaktır.

2-) İlimizde Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri;

a) Otomatik tartı aletleri,

b) I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri ile

c) tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.

3-) İlimizde dört Belediye Başkanlığınca yetkilendirilmiş Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek;

Ölçü ve ölçü aletleri:

a) Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler),

b) Akıcı maddeler için hacim  ölçüleri,

c) Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,

d) 5 kg'a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçülerinin, periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunludur.

Tartı aletleri:

a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

1) Masa terazileri,

2) Asma teraziler,

3) Tek kollu kantarlar,

4) İbreli teraziler.

   4-) Yozgat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce Periyodik  Muayenesi yapılacak ölçü ve ölçü aletleri;

Naklimetre ve hububat muayene aletleri (iki yılda bir), elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayeneleri  (on yılda bir)

Ölçü ve tarı aletleri kullanıcı satıcı ve bulundurucuları, sahibi bulunduğu ölçü ve tartı aletlerinin muayene başvurularını Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar yukarıda belirtilen yetkili kişi ve kurumlara müracaat ederek muayenelerini yaptırmak zorundadırlar.

Ayrıca; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan   Isı sayaçlarının muayene geçerlilik süresi 5 yıl olup, Söz konusu  Muayeneler Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılmaktadır. 2015 yılı ve öncesinde imal edilerek piyasaya arz edilen Isı Sayaçlarının kullanıcıları tarafından, periyodik veya stok muayeneleri yaptırılmak üzere 2020 yılı Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları gerekmektedir.

İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hususu kamuoyuna önemle duyurulur.


                                                                                                                                                             Celal KÖSE

                                                                                                                                                        Belediye Başkanı