a
0354
666 66 66
Çağrı Merkezi
Konaklar-Kültür Merkezleri

 


Yozgat'ın Kültürel Özellikleri Hakkında Bilgi

Yozgat ve çevresi 5000 senelik bir târihe sâhiptir. Fakat 1071 Malazgirt Zaferinden sonra bu bölgeye yerleşen Orta Asya menşeli Türkmenlerle bu bölge tamâmen Türkleşmiş ve Türk-İslâm kültürü bu bölgede hâkim olmuştur. Diğer kültürler tamâmen unutulmuştur. Yozgat ilinde gelenek ve görenekler iç Anadolu’nun diğer şehirleri gibidir. Folkloru Çankırı, Ankara, Niğde, Amasya, Tokat ve Kayseri ile aynı özelliğe sâhiptir. 

Mahallî kıyâfet: Kadınlarda üç etek, büzmeli şalvar, çizgili mintan, delme yelek, pullu fes, tepelik üzerine renkli yazma; yaşlılarda kadife ve aba başlık, bele gümüş kemer, ayağa yün çorap, lapçin, kundura veya çarık giyilir. 

Erkeklerde yakasız mintan, geniş kollu hırka, salta veya yelek giyilir. 

Mahallî halk oyunları ve mûsikî: Mûsikî ve halk oyunları İç Anadolu’nun etkisindedir. Melodi yapısı hareketli fakat hüzünlüdür. Karşılama oyunları yaygındır. Oyunlar davul ve zurna eşliğinde oynanır. Başlıcaları: Halaylar, karşılamalar, çifte telli, tek ayak, kamalı, pobbili, yerli gelin, cema ve bozok semahıdır. Yozgat ili türküler bakımından da oldukça zengindir. 

Mahallî yemekler: Madımak, çiğdem pilavı, testi kebabı, arabaşı, teltek ve haside tatlısıdır. 

Yozgat ilinin güreş bakımından önemli bir yeri vardır. Güreş bu ilde târih boyunca îtibârlı bir spor olmuştur. Olimpiyat ve Dünyâ ve Avrupa şampiyonluğunu kazanan Celal Atik ve Nasuh Akar Yozgatlıdır. 

Yozgat’ın her yanında halı dokunur. Halıların renkleri parlak, desenleri geometriktir. Yozgat, Boğazlıyan, Sorgun ve Çiçekdağ Türkmen halısı meşhurdur.


HAYRİ İNAL KONAĞI

Geç Osmanlı mimari esrelerinden olup 1979 yılında Korunması Gerekli Eski Eser kapsamına alınmıştır.Bodrum kat hariç iki katlıdır. Bodrum taş,alt ve üst kat ahşap çerçeveler arası helik taş dolgu olarak inşa edilmiştir.Konak Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla 2007 yılında Yozgat Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılmıştır.

 

MUTEBER DİVANLIOĞLU KONAĞI

Muteber Divanlıoğlu Konağı İstanbulluoğlu Mahallesinde Kurtuluş Sokağı ile Kuyulu Çeşme Sokağının kesiştiği noktada bulunmaktadır. Yapı iki kat olarak inşa edilmiştir. Bahçe içinde bir müştemilat ve gölgelik bulunmaktadır. Yapının kapı ve pencere doğramaları ahşaptan yapılmış olup üzeri ahşap oturtma çatıdır. Pencere doğramalarında metalden yapılmış parmaklıklar bulunmaktadır. Üst kattaki pencereler 1/1 zemin kattakiler ise 1/2 oranında yapılmıştır. Zemin katta girişin sağında solunda bahçeye bakan 2 oda ile sol kısımda bulunan oda ile bağlantılı bir mutfak bulunmaktadır. Zemin kattan birinci kata ahşap taşıyıcı bir merdivenle çıkılmaktadır. Bu kata çıkıldığında solda ve sağda birer oda ve bu odaların arasında cumba ile birleştirilmiş tavanı ahşaptan süslemeli olarak yapılmış bir sofa bulunmaktadır. Çıkış istikametine göre solda bulunan oda tavanı ahşap süslemeli olarak yapılmıştır. Odanın içerisinde ahşap kapakları olan bir yüklük ve ahşap bir şerbetlik bulunmaktadır. Sağdaki odanın tavanı ahşaptan süslemesiz olarak yapılmış olup bu oda da ahşap kapakları olan bir yüklük ve şerbetlik mevcuttur.

 

Hüzni Baba Tarih, Edebiyat ve Musiki Konağı 

 

 

Hüzni Baba (Hizbi)

Yozgat’ın yetiştirdiği değerli şairlerden olan Hüznî Baba, 1879 yılında Yozgat’ın Aşağı Nohutlu Mahal­lesinde doğmuştur. Esas adı Mehmet’tir. Keşşaf- zâdeler’den Mehmet Derviş Efendi’nin oğludur. İyi bir öğrenim görerek, Sağır Mustafa Medresesi’nde ilim öğrenmiştir, mahkeme zabıt kâtipliğinde, imamlıklarda bulunmuştur.

İlk divanını aruz vezniyle yazdığı şiirler, İkincisini hece vezniyle söylediği koşma, destan, taşlama, şarkı, maniler doldurur. 1930’da meydana getirdiği koşmalarını içine alan üçüncü kitabı basılmıştır. Hüznî'nin şiirlerinde kullandığı atasözleri ve deyim­lere bakılınca onun bir kültür taşıyıcısı, mahallî bir kaynak olduğu hemen anlaşılır. Bunun da en büyük delili 200 dolayında cönk, mecmua ve basılı kaynakta şiirlerinin edebî yönünün, hayatının yer almış ol­masıdır. Hüznî 17 Ocak 1936’da Yozgat’ta ölmüştür. Mezarı, Halit Efendi Bağı Mezarlığı’ndadır. Bu büyük şahsiyet için, Kültür Bakanlığı, 1991 yılı içerisinde bir anıt mezar yapılmasını programa almış, ödeneği te­min edilmiş olup, mezarının olduğu yerde yapımı gerçekleştirilecektir.

Yozgat Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Yozgatlı Şair Hüzni Baba, Tarih, Edebiyat ve Musiki Konağı 15 Ekim 2015 de restore edilerek hizmete açılmıştır.

 

ZARİFE NİNE KONAĞI

 

Eskipazar ve Şeyhosan Mahallesi’nin kesişme noktasında, Yozgat Belediyesince yapılan konak,mahallenin hatta başka mahallenin insanları da fırsat buldukları takdirde kına gibi, söz gibi, gün gibi, sohbet programlarını ücretsiz olarak yapabilecekleri bir mekandır.


KAYYUMZADE KONAĞI

KAYYUMZADE KONAĞI

    Geçmişte virane biçimde olan bu konak 2018 Yılında Dr. Kazım ARSLAN'ın çabaları ile hizmete açılmış ve halkımıza çeşitli el sanatları ve müzikal faaliyetlerde hizmet vermeye başlanmıştır.


AŞİYAN KONAĞI

 

   

İçerisindeki Mimari kuş yuvasını andırdığı için Aşiyan ismini alan konağımız, 2017 yılında Hizmet-İş Sendikasına verilerek işçilerimiz ve aynı zaman mahallemizin hizmetine sunulmuştur.


KARSLIOĞLU KONAĞI

KARSLIOĞLU KONAĞI


    Karslıoğlu ailesine ait konak 1883 yılında yaptırılmıştır. XIX. yüzyıl barok etkisindeki bu konakta Atatürk Yozgat’a ikinci gelişinde konuk edilmiştir. Konak 1936 yılından itibaren konut olarak kullanılmıştır. Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmak üzere 1977 yılında Kültür Bakanlığınca istimlak edilen konakta ilk restorasyon çalışmaları 1990 yılında tamamlanmıştır. Atatürk’ün Yozgat’a ilk gelişlerinde (3 Şubat 1934) yılında burada kaldığı ve daha sonrada uzun bir süre Vali Konağı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Konak şu anda İl Özel İdaresine tahsis edilmiştir. Konak dikdörtgen planlı iki katlı bir yapı olup, taş temel üzerine bağdadi tekniğinde yapılmış, üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür. Girişte bir hol, bu holün iki yanında odalar bulunmaktadır. Holden çıkılan bir merdivenle üst katta bir hol etrafında yine odalar sıralanmıştır. Yapıda yöresel ağaç işçiliğinin en güzel örneklerine yer verilmiştir. Özellikle bu ağaç işleri tavan, kapı ve dolap kapaklarında görülmektedir. Müzede yöreden toplanan arkeolojik eserlere yer verilmiştir 


MEHMET AĞA KONAĞI

MEHMET AĞA KONAĞI


    Restorasyonu büyük ölçüde tamamlanan konağımız 22 Nisan 2018' de açılışı yapılarak "Çocuk Sanat Merkezi" olarak kapılarını çocuklarımıza ve gençlerimize açtı.

YÖRESEL ÜRÜNLER KONAĞI

    Yozgat'ın Yöresel ürünlerinin ve meşhur Parmak Çöreğinin satışının yapıldığı aynı zamanda bu ürünlerle kahvaltı keyfini yaşayacağınız Konağımız Sarıhacılı mahallamizde hizmet vermektedir. 

 

YOZGAT ŞEHİR MÜZESİ (ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ)Yozgat Merkez, Cumhuriyet Meydanının güneydoğusunda yer alan bina kitabesine göre H.1311 / M.1895.1896 tarihinde Sultan II. Abdülhamit döneminde yapılmıştır. İki katlı olarak inşa edilmiştir. Binada yapı malzemesi olarak sarı renkli kesme taş kullanılmıştır. Bina girişi kuzey cephede yer alan revaklı bir mahalden sağlanmıştır. Revak kemerleri dört adet silindirik taş sütun üzerine oturtulmuştur. Kemerlerin duvarlara bindirildiği kısımlarda yaprak motifleri vardır. Revaklı mahalden binaya binaya giriş sütunlarla çevrelenmiş taş çerçeveli, yuvarlak kemerli ahşap kanatlı bir kapı ile sağlanmıştır. Kemer üzerindeki kilit taşı aslanağzı kabartmasına benzer volütlü taş parça şeklindedir. Taş çerçeve üzerinde vazoda çiçek motifi figürü ile çelenk içerisinde eski Türkçe yazı mevcuttur. Kapının iki yanında yuvarlak kemerli taş çerçeveli iki pencere bulunmaktadır. Binanın kuzey cephesindeki revaklar üzerine indirilmiş cumbası vardır. Cumba kısmında cephede taş çerçeveli, yuvarlak kemerli üç adet pencere ve yine yanlarda aynı şekilde iki pencere mevcuttur. Cephedeki pencereler altında, binanın mermer üzerine yazılmış kitabesi bulunmaktadır. Kitabe araları cetvelle bölünmüş, üç satır yazıdan oluşmaktadır. 1311 tarihi kitabede okunmaktadır. Çıkmanın üçgen alınlığında Osmanlı devlet arması ve ortasında da Sultan Abdülhamit' in tuğrası yer almaktadır. Kuzey cephedeki duvarlarda 1. Katta sekiz, ikinci katta yuvarlak kemerli taş çerçeveli sekizer adet pencere mevcuttur. Cumba üzerindeki pencerelerde dikdörtgen şekilli bir taş üzerinde tuğra mevcut olup, bunun çevresinde sancak motifleri yer almaktadır. Kat yükseklikleri taş silmelidir. Batı cephede birinci katta altı, ikinci katta yedi adet yuvarlak kemerli silme taş çerçeveli pencere vardır. Doğu cephedeki pencere adedi batıdakilerin aynısıdır. Güney birinci katta ortada taş çerçeveli ahşap kanatlı ikinci bir giriş kapısı mevcuttur. Kapının iki yanında yuvarlak kemerli bir pencere vardır. İkinci katta ise yine yuvarlak kemerli yedi adet pencere yer almaktadır. Binanın bodrumu da mevcut olup, bodrum kat pencereleri silme taş çerçeveli demir şebekelidir.


BİLAL ŞAHİN KÜLTÜR MERKEZİ

BİLAL ŞAHİN KÜLTÜR MERKEZİ

   İşadamı Bilal Şahin Tarafından yaptırılan Kültür Merkezi, Yozgat Belediyesi Tarafından tekrar tadilat yapılarak Kültür,sanat ve Nikah işlemleri için yepyeni bir merkez haline getirilmiştir.


 

 

BÜYÜK SİNEMA

         

 

 

1950 li yıllarda yapılan ve uzun yıllar sinema olarak kullanıldıktan sonra boş kalan Büyük Sinema yeniden Yozgat'ın kültürel hayatına kazandırılarak, Yozgatın hizmetine sunulmuştur. İçerisinden 600 ton çöp ve atık çıkarılarak Yozgat'a yeni bir sanat merkesi kazandırılmıştır.