a
0354
666 66 66
Çağrı Merkezi
İlçeler

Yozgat ili, biri merkez olmak üzere 14 ilçeden oluşmaktadır.14.096 km2'lik yüzölçümü ile Türkiye'nin en büyük 15. ili konımunda olan Yozgat'ın genel nüfusu 421.072'dir. Anadolu'nun ortasında yer alan Yozgat ili batıdan doğuya, kuzeyden güneye giden yollara ev sahipliği yapmaktadır. Ankara-Sivas hızlı tren hatti boydan boya Yozgat topraklarından geçmektedir. Ayrıca çevre illerede hizmet verecek olan Yozgat Havaalanının projesi hazırlanmış olup, kamulaştırmaları tamamlanmıştır. 


                                                                       

                                                                                           

                                                                              YOZGAT MERKEZ İLÇE


         2016 adrese dayalı nüfus sayımına göre toplam nüfûsu 101.426 olup, 85.679'u ilçe merkezinde, 15.747’si köylerde yaşamaktadır. Merkeze bağlı belediye bulunmayıp, 93 tane köyü vardır. Yüzölçümü 2039 km2'dir. İlçe toprakları hafif dalgalı olup, akarsu vâdileriyle parçalanmıştır. Çorum Suyu, Delice, Sorgunözü, Yozgat ve Killi Çayları, ilçe topraklarını sulayan başlıca akarsulardır. 

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, fasulye, patates, soğan, keten, kenevir, haşhaş ve şekerpancarıdır. Vâdi tabanlarında daha çok meyve ve sebze yetiştirilir. Yamaçlarda ise bağcılık yapılır. Hayvancılık ekonomik açıdan önemli gelir kaynağıdır. En çok küçükbaş hayvan beslenir. 

İlçe merkezi, Yozgat Çayı Vâdisinin yamaçlarında kurulmuştur. Ankara-Sivas karayolu ilçe merkezinden geçer. Ankara’ya 217 km mesâfededir. Türkiye'nin ilk ulusal milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı asırlık ağaçları ve temiz havası ile görülmeye değerdir. Tarihi konaklar, lise binası, Çapanoğlu Camii gibi görülmesi gereken bir çok eser mevcuttur. Son yıllarda kültürel ve sportif anlamda büyük yatırım yapılan Yozgat merkezde Türkiye'de ilk olan kadınlar için termal aquapark, yarı olimpik yüzme havuzu, sporcu fabrikası ve spor vadisi gibi önemli yatırımlar yapılmıştır.  

                                                                    AKDAĞMADENİ      2016 adrese dayalı nfus sayımına göre toplam nüfûsu 43.827 olup, 22.889’u ilçe merkezinde, 20.937’si köylerde yaşamaktadır. Merkeze bağlı 71 köyü vardır. Belekçehan, Oluközü ve Umutlu'da belediye teşkilatı bulunmaktadır. İlçe toprakları genelde dağlıktır. Zengin bir orman örtüsüne sahiptir. Dağlardan kaynaklanan suları Çekerek Suyunun kolları olan Göndelen, Akdağmâdeni ve Saray dereleri toplar.


Ekonomisi tarım, hayvancılık ve mâdenciliğe dayanır. Meyvecilik yaygındır. Başlıca yetiştirilen meyveler elma, armut, kayısı, vişne, ceviz ve üzümdür. Ayrıca arpa ve çavdar üretilir. En çok koyun, tiftik ve kıl keçisi beslenir. İlçe topraklarındaki çinko ve kurşun yatakları işletilir. Türkiye'nin önemli salep merkezlerinden biridir. İlçede sanâyi kuruluşu olarak bir deri farikası vardır. 

İlçe merkezi Akdağ’ın kuzey eteklerinde, çam ormanları içinde kurulmuştur. Yozgat-Sivas karayolunun orta kesimlerinde yer alır. İl merkezine 104 km mesâfededir. 1815’ten sonra bölgedeki gümüş ve kurşun yatakları işletilmeye başlanınca, ilçe merkezinde yerleşmeler başladı ve hızla nüfûsu arttı. 1839’da nâhiye 1860’da kazâ oldu.                                                                               AYDINCIK

      2016 adrese dayalı nüfus sayımına göre toplam nüfûsu 9.870 olup, 2.859’u ilçe merkezinde, 7.011’i köylerde yaşamaktadır. Merkeze bağlı 28 köyü vardır. Baydiğin'de belediye teşkilatı bulunmaktadır.İlçe toprakları Çekerek Suyu Vâdisinden ve etrâfındaki orta yükseklikteki dalgalı düzlüklerden meydana gelir. İlçeyi saran dağlar ormanlarla kaplıdır. ilçe merkezinin yükseltisi 700 metredir.

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri patates, soğan, şekerpancarı, buğday, arpa ve ayçiçeğidir. Akarsu boylarında sebzecilik yapılır. Son dönemde ilçede çıkartılan yarı değerli taşlardan (özelliklede ametist taşi) yapılan süs eşyaları ilçeye ekonomik bir kazanç sağlamaktadır. İlçe merkezi Çekerek Suyu Vâdisinde kurulmuştur. Çekerek-Alaca karayolu ilçenin kuzeyinden geçer. Çekerek ilçesine bağlı bir bucakken 16 Haziran 1987’de 3392 sayılı kânunla ilçe oldu. Yozgat merkeze 97 km uzaklıkta olan ilçenin Yaylaları ve Kazankaya kanyonu görülmeye deger güzelliktedir. 

                                                                             

                                                                                BOĞAZLIYAN

       2016 adrese dayalı nüfus sayımına göre toplam nüfûsu 33.865 olup, 16.389’u ilçe merkezinde, 17.476’sı köylerde yaşamaktadır. Merkeze 33 köy bulunmaktadır. Ovakent, Sırçalı, Uzunlu, Yamaçlı ve Yenipazar'da belediye teşkilatı bulunmaktadır. İlçe toprakları İç Anadolu Platosu üzerinde olup, doğusunun küçük bir bölümünde Akdağlar yer alır. İlçe topraklarını Delice Irmağının kolu olan Karasu sular. Düz arâzi az olup, Boğazlıyan Ovası, Karasu Vâdisinde yer alır. 

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, patates, şekerpancarı, fasulye ve mercimektir. Hayvancılık gelişmiştir. En çok koyun ve sığır yetiştirilir. Yün ve yapağı üretimi önemli gelir kaynağıdır. İlçede Kayseri Şekere bağlı Bogazlıyan şeker fabrikası ile deri fabrikası başlıca sanayi kuruluşudur. Termal aynak bakımından zengin olan ilçemiz yatırımcı beklemektedir. 

Yozgat merkeze 95 km mesafede olan ilçeden Yozgat-Kayseri karayolu geçmektedir. İlçe belediyesi 1879’da kurulmuştur.                                                                                 ÇANDIR


       2016 adrese dayalı nüfus sayımına göre toplam nüfûsu 4.239 olup, 3.368’i ilçe merkezinde, 869’u köylerde yaşamaktadır. Merkeze bağlı 4 köyü vardır. İlçe topraklarının büyük bölümü dağlar ve platolarla kaplıdır. Doğusunda Akdağlar, kuzeyinde Gevencik Dağı yer alır. Başlıca akarsuyu Pınar Deresidir. Akdağlar ormanlarla kaplıdır. 

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, patates, ayçiçeği, şekerpancarı ve baklagillerdir. Meyvecilik ve hayvancılık gelişmiştir. El tezgahlarında halı dokunur. İlçe merkezi Pınar Deresi kenarında kurulmuştur. Çayıralan ilçesine bağlı bucakken 16 Haziran 1987’de 3992 sayılı kânunla ilçe olan Çandır Yozgat merkeze 122 km mesafededir.                                                                               ÇAYIRALAN


    2016 adrese dayalı nüfus sayımına göre toplam nüfûsu 12.735 olup, 4.984’ü ilçe merkezinde, 7.751’i köylerde yaşamaktadır. Merkeze bağlı 27 köyü vardır. Konuklar'da belediye teşkilatı bulunmaktadır. İlçe topraklarının büyük bölümü dağlar ve platolarla kaplıdır. Doğusunda Akdağlar, kuzeydoğusunda Karababa Dağı, kuzeyinde Sırıklıdağı, batısında ise Gevencik Dağı yer alır. Dağlardan kaynaklanan suları Kanak Çayı toplar Ayrıca Kızılırmak ve Delice Irmağını besleyen irili ufaklı birçok akarsu vardır. Akarsu kıyılarında dar düzlükler vardır. Akdağlar ormanlarla kaplıdır. 

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, patates, ayçiçeği, şekerpancarı ve baklagillerdir. Meyvecilik son senelerde gelişmiş olup, en çok elma yetiştirilir. Hayvancılık eski metodlarla yapılır. En çok koyun ve sığır beslenir. Orman varlığına rağmen, ormancılık gelişmemiştir. Ev tezgahlarında halı dokunur. 

İlçe merkezi Akdağların batı eteklerinde kurulmuştur. İl merkezine 112 km mesâfededir. Belediye teşkilatı 1926 yılında kurulmuş olup, 1948’de de ilçe olmuştur.                                                                                    ÇEKEREK


     2016 adrese dayalı nüfus sayımına göre toplam nüfûsu 20.680 olup, 10.712’si ilçe merkezinde, 9.968’i köylerde yaşamaktadır. Merkeze bağlı 43 köyü vardır. Özükavak'ta belediye teşkilatı bulunmaktadır. Yeşilırmak Havzasında kalan ilçe topraklarının büyük bölümü Bozok Platosunda yer alır. İlçe topraklarını Çekerek Irmağı sular. Çekerek Vâdisinin genişlediği yerlerde Kümbet ve Koyunculu ovaları yer alır. 

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri patates soğan, şekerpancarı, buğday, arpa, ayçiçeğidir. Sebzecilik gelişmiştir. Tarımda makina kullanımı yaygındır. Hayvancılık fazla yaygın değildir. Tamamlanan Süreyya Bey barajı ilçeye ayrı bir güzellik katarken, balıkçılıkta ilçe ekonomisine katkı sağlamaya başlamıştır. 

İlçe merkezi Çekerek Irmağının batısında kurulmuştur. Yozgat-Tokat- Samsun yolu ilçeden geçer. 1928’de bucak hâline getirildi. 1944’te ilçe merkezi oldu ve aynı yıl belediyesi kuruldu. İl merkezine 90 km mesâfededir.

                                                                       

                                                                            KADIŞEHRİ

    2016 adrese dayalı nüfus sayımına göre toplam nüfûsu 12.021 olup, 5.191’i ilçe merkezinde, 6.830’u köylerde yaşamaktadır. Halıköy'de belediye teşkilatı bulunmaktadır. İlçe toprakları genelde dağlıktır. Kuzeyinde Deveci Dağları, güneyinde Bozok Platosu yer alır. Başlıca akarsuyu Çekerek Çayıdır. etrafındaki daglarda ormanlar bulunmaktadır. 

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri patates, buğday, arpa, şekerpancarı ve ayçiçeğidir. İlçe merkezi Deveci Dağları eteklerinde kurulmuştur. Türkiye'nin en büyük meyve bahçesi olan Kabalı Meyve bahçesi ilçeye önemli bir gelir kazandırmaktadır.Çekerek ilçesine bağlı bucakken 16 Haziran 1987’de 3392 sayılı kânunla ilçe oldu. Yozgat merkeze 118 km mesafededir

                                                                     

                                                                            SARAYKENT


     2016 adrese dayalı nüfus sayımına göre toplam nüfûsu 13.172 olup, 5.751’i ilçe merkezinde, 7.421’ köylerde yaşamaktadır. Dedefakılı ve Ozan'da belediye teşkilatı bulunmaktadır. İlçe toprakları Bozok Platosunda yer alır. Topraklarını Çekerek Suyunun kolları sular. 

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Meyvecilik gelişmiştir. Başlıca yetiştirilen meyveler elma, armut, kayısı, vişne, ceviz ve üzümdür. En çok koyun, tiftik ve kıl keçisi beslenir. İlçe merkezi, Bozok Platosunda kurulmuştur. Yozgat-Sivas karayolu ilçenin güneyinden geçer. Eski ismi Karamağra’dır. Termal su kaynakları bakımından zengin olan ilçeye il özel idaresi tarafından termal tesis yapılmaktadır. Akdağmâdeni ilçesine bağlı bucakken 9 Mayıs 1990’da 3644 sayılı kânunla ilçe oldu. Yozgat merkeze 71 km mesafededir. 


                                                                                SARIKAYA


     2016 adrese dayalı nüfus sayımına göre toplam nüfûsu 34.162 olup, 19.000’i ilçe merkezinde, 15.162’si köylerde yaşamaktadır. Merkeze bağlı 57 köyü vardır. Karayakup'ta belediye teşkilatı bulunmaktadır. Yüzölçümü 976 km2'dir. İlçe toprakları, akarsu vâdileriyle parçalanmış olup, Bozok Platosunun güneyinde yer alır. İlçe topraklarını Delice Irmağının kolları sular. 

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri; buğday, şekerpancarı, arpa, mercimek, patates, çavdar ve üzüm olup, ayrıca az miktarda soğan, fasulye, elma ve armut yetiştirilir. Hayvancılık ekonomik açıdan önemli gelir kaynağıdır. İlçe topraklarında demir yatakları vardır. Anadolu'nun en eski termal kaplıcası burada kurulmuş ve Roma hamamı olarak bilinmektedir. Termal kaynaklar bakımından zengin bir ilçemizdir.   

İlçe merkezi, Güllerözü Deresinin kuzey kıyısında geniş bir düzlükte kurulmuştur. Eskiden merkez Aşağısarıkaya idi. Daha sonra Hamam adlı şimdiki yerine taşındı ve daha sonra Sarıkaya ismiyle anılmaya başlandı. 1957’de İlçe merkezi oldu. Yozgat-Kayseri karayolu ilçe merkezinden geçer. İl merkezine 77 km mesâfededir.


                                                                                    SORGUN


      2016 adrese dayalı nüfus sayımına göre toplam nüfûsu 78.133 olup, 51.408’i ilçe merkezinde, 26.725’i köylerde yaşamaktadır. Merkeze bağlı 100 köyü vardır. Araplı, Bahadın, Çiğdemli, Doğankent, Eymir, Gülşehri ve Yeniyer'de belediye teşkilatı bulunmaktadır. Yüzölçümü 1769 km2'dir. İlçe toprakları Bozok Platosunun orta yükseklikteki dağlık düzlüklerinden meydana gelir. Sorgunözü ve Çekerek Çayına karışan bâzı dereler ilçe topraklarını sular. 

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, mercimek, nohut, üzüm, şekerpancarı, patates, çavdar ve fasulyedir. Hayvancılık gelişmiş olup, en çok sığır, koyun ve Ankara keçisi beslenir. Tuğla, kiremit ve un fabrikaları başlıca sanâyi kuruluşlarıdır. Yozgat şeker fabrikası ilçede bulunmaktadır. İlçe topraklarında linyit yatakları ile Türkiye'nin en zengin uranyum yatakları Sorgun'da bulunmaktadır. Termal su kaynakları bakımından da zengin olan ilçede termal otel ve apart daireler bulunmaktadır.  

İlçe merkezi, Sorgunözü Deresi Vâdisinde kurulmuştur. Osmanlılar zamânında Köhne-i Kebir adıyla anılıyordu. Yozgat-Sivas karayolu ilçe merkezinden geçer. Tarım ürünlerinin pazarlandığı bir ticâret merkezi olan ilçe Yozgat'ın en büyük ilçesi olup, il merkezine 34 km mesâfededir. 1926’da ilçe olmuş ve aynı yıl belediyesi kurulmuştur. 


                                                                              ŞEFAATLİ


     

      2016 adrese dayalı nüfus sayımına göre toplam nüfûsu 15.174 olup, 8.953’ü ilçe merkezinde, 6.221’i köylerde yaşamaktadır. Merkeze bağlı 44 köyü vardır. Yüzölçümü 833 km2'dir. İlçe toprakları orta yükseklikte dalgalı düzlüklerden meydana gelir. Bu düzlükler akarsu vâdileriyle parçalanmış olup, topraklardan kaynaklanan sular Delice Irmağına karışır. İlçe toprakları orman yönünden çok fakir olup, step görünümündedir. 

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, şekerpancarı, arpa, mercimek ve üzüm olup, ayrıca az miktarda elma, patates, soğan, çavdar ve armut yetiştirilir. Hayvancılık ekonomik açıdan önemli gelir kaynağıdır. En çok koyun, Ankara keçisi ve sığır beslenir. İlçe topraklarında flüorit yatakları vardır. Şefaatli-Yerköy arasındaki Karanlık dere vadisi görülmeye değer bir yerdir.

İlçe merkezi Kanak Çayı ile Boğazlıyan Çayının birleştiği yerde kurulmuştur. Kayseri-Ankara demiryolu geçer. İl merkezine 42 km mesâfededir. Şefaatli 1934’te ilçe olmuş ve aynı yıl belediyesi kurulmuştur. 


 

                                                                 YENİFAKILI


     2016 adrese dayalı nüfus sayımına göre toplam nüfûsu 5.509 olup, 2.787’si ilçe merkezinde, 2722’si köylerde yaşamaktadır. Merkeze bağlı 8 köyü vardır. İlçe toprakları genelde düzdür. Karasu Çayı ilçe topraklarını sular. 

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, patates, şekerpancarı, fasulye ve mercimektir. Hayvancılık gelişmiştir. İlçe merkezi Karasu Çayı Vâdisinde kurulmuştur. Ankara-Kayseri demiryolu ilçeden geçer. Boğazlıyan’a bağlı bucakken 9 Mayıs 1990’da 3644 sayılı kânunla ilçe oldu. Belediye teşkilatı 1951’de kurulmuştur. Yozgat merkeze 104 km mesafededir.


                                                                        YERKÖY


      2016 adrese dayalı nüfus sayımına göre toplam nüfûsu 36.4263 olup, 28.386’sı ilçe merkezinde, 7.877’si köylerde yaşamaktadır. Merkeze bağlı 54 köyü vardır. Yüzölçümü 1245 km2'dir. İlçe toprakları dalgalı düzlüklerden meydana gelir. Kuzeybatısında Zincirli Dağı yer alır. İlçe topraklarından kaynaklanan suları Delice Irmağı toplar. Bu akarsu vâdisinin genişlediği bölümde Yerköy Ovası yer alır. 

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, şekerpancarı, patates, soğan ve elmadır. Hayvancılık gelişmiştir. En çok küçükbaş hayvan beslenir. Sarayköy’de bulunan çimento fabrikası başlıca sanâyi kuruluşudur. Diğer sanâyi kuruluşları ise kraft torba, tuğla ve briket fabrikalarıdır. Kale grubuna ait seramik fabrikasıda bulunmaktadır. 

İlçe merkezi DeliceIrmağı Vâdisinde kurulmuştur. Ankara-Yozgat ve Yozgat-Kırşehir karayolu üzerindedir. İl merkezine 39 km mesâfededir. İlçe belediyesi 1945’te kurulmuştur.