a
0354
666 66 66
Çağrı Merkezi
Etik Komisyonu

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Bu yönetmeliğin amacı; 

1.      Kamuda etik kültürünü yerleştirmek. 
2.      Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek.
3.      Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak.
4.      Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak.
5.      Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek.
6.      Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU HAKKINDA:

-Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

-Personele etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek.

-Kurumumuzdaki etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

-Kurulla işbirliği içinde çalışma görevini yerine getirmek.

            Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır. 

KOMİSYON ÜYELERİMİZ:

Talip KARSLIOĞLU                      BAŞKAN

Mustafa ERDİNÇ                           ÜYE

Hüseyin BİRCAN                           ÜYE

Ömer DUYAR                                ÜYE